giống như thiên đàng nghỉ dưỡng Maldives, Phú Quốc ngày trước đã là vấn đề mang